LUGTPOST

                   vrijdag   6 januari 2012

          Het Nieuws uit Nederland
 
      Nederland is het nieuwe jaar begonnen met een gevecht
      tegen het water. Twee stormdepressies en een enorme
      hoeveelheid regen dreigden in de afgelopen week ons land
      onder te doen lopen.

Ontruiming

In de vroege ochtenduren van vrijdag 6 januari
werden de 800 bewoners van 4 kleine Groningse
dorpen, waaronder Woltersum, door Militairen en
anderen uit hun bed gehaald omdat ze direct hun
huis en dorp moesten verlaten in verband met
een mogelijke dijkdoorbraak van het Eemskanaal.

Het Eemskanaal

Het water in het Eemskanaal was namelijk tot
een meter boven NAP gekomen, terwijl de polder
er naast juist 1,5 meter beneden NAP ligt. De
dijk ter plaatse bleek al water door te laten
en een dijkdoorbraak leek bijna onvermijdelijk.

Evacuatie

De 800 mensen die in dat gebied woonden werden
ondergebracht in een Sporthal en daar verder
opgevangen. Velen probeerden daarna bij familie
of vrienden onderdak te vinden en dat lukten
velen. De situatie is er nog wel kritiek, maar
de dijk lijkt het voorlopig nog te houden.

Wateroverlast

Nog maar een paar weken geleden was het dat we
juist klaagden over een veel te droge herfst.
November was zelfs de droogste november maand
in meer dan een Eeuw. Maar december en vooral
deze week gingen alle sluizen boven ons open.

Nat

Vooral het Noorden van ons land kreeg te maken
met uitzonderlijk veel regen. Er viel zoveel
regen dat de polders verzadigd raakten van het
water en de grond er daardoor ook niets meer
kon opnemen. Bovendien kregen we twee keer te
maken met een zware Noordwestelijke Storm.
 
Nood

Delen van ons land zijn in de afgelopen dagen
door het oog van de naald gekropen. Het water
stond sommigen soms bijna letterlijk tot aan de
lippen. Op veel plaatsen spoelde het water over
de dijk heen en hier en daar braken de dijken.

Evacuatie

Uiteindelijk werd in Noordoost Groningen de
nood zo hoog dat een aantal dorpen geëvacueerd
moesten gaan worden. Militairen werden ingezet
om die evacuatie mogelijk te maken. De bewoners
hebben die dorpen inmiddels allemaal verlaten.

Dordrecht

Maar ook in het Westen van Nederland was er
langs de hele kust sprake van overlast door de
stormen en het hoge water. Zo stond het water
in Dordrecht al op de kades langs de rivier de
Merwede. Men vreesde het ergste.

Net gered

Even dreigde het water in Dordrecht de huizen
in te lopen maar dankzij de zandzakken van de
Gemeente kon men het water nu nog tegenhouden
en inmiddels is het water niet meer aan het
stijgen en lijkt het gevaar geweken.

Noodpolders

Op sommige plaatsen stond het water zo hoog,
dat besloten moest worden om bepaalde polders
onder water te laten lopen om zo erger te
voorkomen. In Nederland is daartoe al jaren
geleden een plan gemaakt om de rivieren meer
ruimte te geven bij hoog water.

Oorzaak

De problemen met het water in Friesland en
Groningen ontstonden vooral door de stormen
waardoor het water in de Waddenzee inmiddels
hoger staat dan in de kanalen en riviertjes,
waardoor het te veel aan water niet meer naar
de Waddenzee kon worden geloosd.

Redden

Op veel plaatsen moest ook daar voorkomen gaan
worden dat het water de huizen of gebouwen in
liep. Er werden daar dan ook massaal zandzakken
aangesleept en naar die kanalen en riviertjes
gebracht om zo het overlopen van het water in
de laag gelegen polders te voorkomen.

Museum

Zelfs het Gronings Museum moest gedeeltelijk
ontruimd worden omdat het water via de kelders
het gebouw dreigde binnen te gaan stromen. De
Exposities in de benedenzaal werden daarom uit
voorzorg op een hogere etage ondergebracht.

Biesbosch

Ook grote delen van de Biesbosch stonden weer
voor het eerst in vele jaren onder water. Heel
Nederland stond deze week op scherp en er was
ook op veel plaatsen dijkbewaking ingesteld.
Veel waterkeringen in de grote rivieren werden
uit voorzorg gesloten.

Dijken

Nederland trok zich even letterlijk helemaal
terug achter de dijken. We hielden even de adem
in of we onze eeuwige strijd tegen het water
ook dit keer zouden kunnen winnen. Tot nu toe
lijkt dat aardig te zijn gelukt, behalve dus in
het Noordoosten van Groningen.

Noodbergingen

Gelukkig heeft men op veel plaatsen ook gebruik
kunnen maken van de "noodbergingen", onder het
motto "geef het water de ruimte".Hierbij worden
polders aangewezen waar al het overtollige
water via een bewust geplande dijkdoorbraak
naar toe kan stromen om zo erger te voorkomen.

Limburg

Inmiddels begint ook Limburg last te krijgen
van het hoge water. Doordat het ook in België
en Duitsland net zo hard heeft geregend als in
ons land, loopt dat regenwater nu ook de Maas
in en is de stand van de Maas nu snel aan het
oplopen.

Kwelwaterpompen

Op diverse plaatsen bij de Maas zijn nu pompen
geplaatst om eventueel ingezet te kunnen worden
om het kwelwater weg te kunnen pompen. Verder
zijn er in het stroomgebied van de Maas ook
enkele stuwen gestreken. Veel zal afhangen van
de mate van regenval in de Belgische Ardennen.

Nu het overige nieuws:

Nederland heeft de overgang van Oud naar Nieuw
met de gebruikelijke oorverdovende herrie van
knallend Vuurwerk gevierd. Het leek wel of het
vuurwerk harder knalde dan in de voorafgaande
jaren. Dat bleek ook zo te zijn!

Verkoop Vuurwerk

Er is dit jaar evenveel vuurwerk verkocht als
in voorgaande jaren ondanks de economische
crisis. Hoewel de voorverkoop dit jaar wat
minder was, werd er uiteindelijk weer voor zo'n
67 miljoen euro aan vuurwerk verkocht..

Schade

Volgens de verzekeringsmaatschappijen lijkt het
er op dat de schade door het vuurwerk dit jaar
vermoedelijk iets minder is dan die van een
jaar geleden, namelijk zo'n 10 miljoen euro.
Vooral in de grote steden was het vaak weer
onrustig tot diep in de nieuwjaarsnacht.

Happy New Year!

Er was dit jaar ook een grote verandering in de
wijze waarop we elkaar een "Gelukkig Nieuwjaar"
hebben toegewenst. Doordat velen tegenwoordig
een iphone, een ipad of een GSM met internet
hebben, werd er hiermee massaal gratis gebeld
of een sms'je verzonden.

Voorbij

Daardoor werden er dit jaar voor het eerst
sinds jaren minder sms'jes vanaf 12 uur in de
Nieuwjaarsnacht verzonden en ook werd er minder
gebeld, althans op de klassieke manier.

Sociale Media

Wel was er een enorme toename van het aantal
Nieuwjaarswensen via de gratis diensten van de
Sociale media als Facebook, Twitter en Hyves.
Er waren in de Nieuwjaarsnacht geen storingen
in het data of telefoonverkeer.

Knarsetandend

De Telecombedrijven zien dit allemaal met lede
ogen en knarsetandend aan. Hun enorme winsten
op hun vroegere aparte Sms-diensten verdwijnen
als sneeuw voor de zon. Ze hebben natuurlijk
wel zelf zitten slapen en hebben deze nieuwe
ontwikkelingen via de iphones en ipads niet
zien aankomen.

Nieuwjaarsduik

Nog nooit was de animo om op Nieuwjaarsdag in
het koude water een duik te nemen zo groot als
dit jaar. Naar schatting namen zo'n 36.000
mensen op 87 locaties hier dit jaar deel aan
zo'n frisse duik in de zee of in een rivier.

Scheveningen

De  meeste deelnemers waren er in Scheveningen
waar maar liefst zo'n 10.000 mensen op het
strand verschenen in hun zwemkleding voor de
Unox-Nieuwjaarsduik wachtend om het signaal om
het water in te mogen springen. Het zeewater
was hier toen 8 graden.

Record

De Weersomstandigheden waren ook nog extreem
goed voor de frisse duik in het zeewater. We
hadden namelijk een record milde temperatuur op
nieuwjaarsdag van 13 graden boven nul. Het was
in meer dan een Eeuw niet zo mild geweest op
Nieuwjaarsdag!

Verwarring

Overigens was er nog wel enig verwarring in ons
land geweest over de Nieuwjaarsduik. In sommige
kleine Gemeenten werd de Nieuwjaarsduik een dag
eerder gehouden in verband met de "Zondagsrust"
in die dorpen. Het aantal deelnemers was er op
Oudejaarsdag echter minder dan normaal.

Slimme Energie meters.

Brussel heeft bepaald dat iedereen binnen drie
jaar in Nederland een nieuwe energiemeter zal
moeten hebben. Deze digitale meters maken het
dan mogelijk om iedere maand het echte verbruik
van ons gas en Elektra te weten.

Niet populair

Dergelijke meters zijn er al jaren, maar niet
erg populair bij veel Nederlanders. Nu betaalt
men als maandelijkse voorschot nog ongeveer een
twaalfde deel van het geschat jaarverbruik.

Problemen

Bij een "slimme meter" zou men dan wel eens het
echte maandverbruik moeten gaan betalen, net
als bij de telefoonrekening. In Nederland
betekent dat een hoog bedrag in de winter en
een veel lager bedrag in de zomermaanden.

Privacy gevoelig

Sommigen zien die smartmeters als een moderne
aantasting van hun Privacy. De Energiebedrijven
kunnen dan precies zien, op welke dagen en op
welke tijdstippen men wat aan energie verbruikt
heeft. Sterker nog, je kunt het ook in je eigen
PC gaan volgen. Of we dat nou echt willen?

Somber

Hoewel Nederland, op Luxemburg na het rijkste
land van Europa is, blijken we toch somber te
zijn over onze financiële toekomst. Zo'n 33
procent van de Nederlanders verwacht dit jaar
een verslechtering van hun eigen financiële
situatie.

Europese Unie

Ruim tweederde van de Nederlanders verwacht dat
de economie dit jaar slechter wordt en zo'n 61
procent van ons denkt negatief over de Europese
Unie, vooral door de schuldencrisis. Slechts 39
procent van onze landgenoten is tevreden met de
Europese Economische politiek van Brussel.

De Autoverkopen in ons land

De autodealers hebben een onverwacht mooi jaar
in het verkopen van personenauto's achter de
rug. In 2011 werden maar liefst 555.920 auto's
verkocht en dat was veel meer dan aanvankelijk
werd verwacht.

Teruggang

Voor dit jaar vrezen ze echter een teruggang
van tien procent in de autoverkopen en de
dealers denken dat de verkopen in 2012 weer
onder de halfmiljoen zal gaan zakken, een ramp
voor de autodealers, zeggen ze.

Marges

De winstmarges zakten voor de dealers al van
1.58% in 2010 naar 0.97% in 2011. Dit komt mede
omdat de Nederlanders massaal de kleine zuinige
auto's zijn gaan rijden, waar minder winstmarge
op zit.

Belastingvrijdom

Bovendien wilden we het liefst een zuinige auto
rijden zonder extra belasting er op en vrij van
wegenbelasting. Inmiddels vormen die zuinige
auto's al 55 procent van alle autoverkopen in
ons land.

De winnaars

Volkswagen bleek in 2011 het best verkochte
automerk te zijn met 60.881 verkochte auto's.
Peugeot werd tweede met 46038 stuks en Renault
derde met 44.510 verkochte auto's in 2011.

Meest verkochte model

Het best verkochte model is de Volkswagen Polo
met 24.840 stuks gevolgd door de Renault Twingo
met 21.439 en de Peugeot 107 met 20.897 stuks.
Verder werden er 15.168 Toyota Aygo verkocht en
van de Volkswagen Golf 15.016 stuks.

Elektrisch

Ondanks alle reclame voor de nieuwe Elektrische
auto's op de markt loopt het niet echt storm
bij de dealers om die te kopen. Er werden er
hier in 2011 zo'n 815 van verkocht en totaal
rijden er in ons land nu zo'n 1053 Elektrische
auto's. Een fractie van ons autopark dus.

Koningin Beatrix

De Koninklijke Familie keert deze week weer
terug van hun Kerstvakantie. De Koningin gaat
zondag gelijk flink aan de slag met haar 50ste
Staatsbezoek, namelijk aan Abu Dhabi in de VAE.

Emir

De Koningin zal er samen met de Kroonprins en
Prinses Maxima de gast zijn van sjeik Khalifa
bin Zayed Al Nahyan, de Emir van Abu Dhabi en
behorende tot de Verenigde Arabische Emiraten.

Oman

Daarna zal het Koninklijke Gezelschap een
Staatsbezoek brengen een Oman. Het is opvallend
dat de Koningin al weer zo snel na het niet
doorgaan van de vorige Staatsbezoeken aan die
landen, nu er zondag al weer heen wil. Niet
iedereen in het Parlement is daar gelukkig mee.

Een prettig weekend nog allemaal!

groeten

Jan
Nederland

Woont u buiten Nederland?
 
Mail voor Uw aanmelding op de Lugtpost Nieuwsbrieven naar:

janvanderlugt02@gmail.com
 
Al mijn artikelen mogen overigens vrijelijk
worden gebruikt of hergebruikt in andere
publicaties, zoals Kranten, bladen of op
websites, of zend deze Nieuwsbrief gerust door
naar familie of naar andere emigranten, waar
ook ter wereld.