NIEUWSBLOG
      LUGTPOST
   VRIJDAG 24 januari 2014
   Het Nieuws uit Nederland

Op maandag 20 januari was het "Blue Monday" in de
wereld. Ook in Nederland wordt er aan "Blue Monday"
altijd veel aandacht besteed. Het is namelijk, zo
denken velen, de meest depressieve dag van het jaar.

Blue Monday!

Waarom Blue Monday? De gezellige Feestdagen zijn dan
namelijk voorbij en buiten is het dan vaak koud met
veel wind. Bovendien duurt het dan nog lang voordat de
winter voorbij is en de Lente er aan komt. Kortom, weinig
om je eens lekker op te kunnen gaan verheugen! Vandaar die
term "Blue Monday".

Nationale Tulpendag

Op zaterdag 18 januari was het in Amsterdam weer de
"Nationale Tulpendag". Op die dag mochten weer zo'n 10.000
tulpenliefhebbers gratis een bosje "Tulpen uit Amsterdam"
komen plukken op uit de pluktuin op de Dam in Amsterdam.
 
"Pluktuin" op de Dam

Sinds 2012 geven de kwekers van die mooie Hollandse
'Tulpen uit Amsterdam' zo'n 200.000 tulpen cadeau aan de
Amsterdamse bevolking die deze tulpen zelf mogen komen
plukken uit een speciaal aangelegde "Pluktuin" op de Dam
in Amsterdam.

Lentegevoel

Een mooiere manier om van die depressieve Blue Monday af
te kunnen komen is bijna niet mogelijk. Al die tulpen op
de Dam geven je even een heerlijk Lentegevoel in deze nog
donkere winterdagen van de maand januari.

De tulpenmanie

Er gaan elk jaar zo'n 1.7 miljard Nederlandse Tulpen de
hele wereld over en dat begint allemaal op de Dam in
Nederland met de Nationale tulpendag. Tienduizenden
landgenoten plukten er ook dit jaar weer een mooie bos
gratis tulpen!

Duitsland

Heerlijk geurig en ook kleurrijk zijn de "Tulpen uit
Amsterdam" altijd. Duitsland is er onze grootste afnemer
van en daarom geven de tulpenkwekers er ook een aantal
Cadeau aan de Stad Berlijn als dank hiervoor. Het nieuwe
tulpen seizoen kan nu echt gaan beginnen.

De Nationale Tuinvogeltelling

In Nederland werd op zondag 19 januari weer de jaarlijkse
"Tuinvogeltelling" gehouden. Daar namen ongeveer 45.000
mensen aan deel in 30.000 Hollandse tuinen, ja soms deden
zelfs hele gezinnen aan die vogeltelling mee. Er werden in
totaal zo'n 571.000 vogels gespot.

De Vogelstand

De bedoeling is om er achter te komen hoe het met de
vogelstand in ons land gesteld is vergeleken met het jaar
eerder. Zoals verwacht werd de huismus in ons land het
meest gespot in de Nederlandse tuinen, net als in 2013
trouwens.

Huismus

Mede door het tot nu toe volkomen ontbreken van echt
winterweer in Nederland op dit moment, verschilde de
vogelstand dit jaar nauwelijks met die van die van het
vorig jaar. Weer was de gewone huismus de "nummer één" en
net als vorig jaar weer gevolgd door de koolmees en de
merel.

Minder

Toch waren er dit jaar minder vogels in onze tuinen dan
een jaar geleden. Dit is te verklaren uit het feit, dat
het tot nu toe een milde winter was en de vogels dus
weinig de tuinen bezochten om naar extra voedsel te
zoeken. Het leek soms zelf wel even lente buiten!

Spreeuwen

In de top-10 van gespotte vogels stonden dit jaar ook de
Pimpelmees, de Vink en de Houtduif. Een laagterecord was
er voor de spreeuw. Nog nooit werden er zo weinig
spreeuwen in de tuinen gespot. De reden hiervan is niet
goed duidelijk geworden.

Staatsieportretten

Zoals u wellicht weet hangen in veel Openbare Gebouwen in
Nederland een officiële Staatsieportret van het
Staatshoofd van Nederland. Tot nu toe hing er dus een
Portret van Beatrix, maar deze moet nu vervangen gaan
worden door het Staatsieportret van onze nieuwe Koning
Willem-Alexander.

Voorlopige winaars

Hiervoor werd een wedstrijd uitgeschreven. Twaalf personen
deden mee aan die wedstrijd om een "voorlopige schets" te
mogen ontwerpen met het nieuwe Staatshoofd Koning Willem-
Alexander als onderwerp. Hieruit zijn drie winnaars
gekomen die als "voorlopige winnaars" verder mogen gaan
ontwerpen voor het definitieve Portret.

Poseren

Het waren de dames Iris van Dongen, Rineke Dijkstra en
Femmy Otten die nu verder mogen gaan. Met de Koning wordt
nog een afspraak gemaakt wanneer hij kan komen poseren. Op
Koningsdag, 26 april aanstaande, moet het nieuwe
Staatsieportret definitief klaar zijn en kunnen ze door de
Gemeenten en anderen worden aangekocht.

Rookverbod

Veel rokers negeren nog steeds massaal het rookverbod in
vooral de wat kleinere Cafés. Men schat dat ongeveer een
derde van de rokers gewoon door blijft paffen in een
kleine café. De wet bleek ook niet sterk in elkaar te
zitten zo oordeelde een Rechter al eens eerder.

Aanpassen

Die wet wordt binnenkort gewijzigd en de Regering hoopt
dan ook dat vanaf 1 juli 2014 de nieuwe anti-rookwet klaar
is en met die nieuwe wet zou ze goed de nieuwe wet kunnen
gaan handhaven met strengere anti-rook regels en de
volledige controle er op! We zijn benieuwd of dat gaat
lukken!

Groningse aardbevingen

Nog nooit eerder kwamen de Groningen zo massaal in opstand
dan een week geleden. De altijd zo nuchtere Groningers
hadden er plots schoon genoeg van dat zij al jaren niet
serieus werden genomen als het om de aardbevingen in hun
gebied gaat.

Aardgas

Op 29 Mei 1959 werd er in het Oosten van Groningen bij de
Gemeente Slochteren, een van de grootste aardgasvelden ter
wereld gevonden. Den Haag, ver van Groningen vandaan, vond
dat natuurlijk geweldig en het heeft onze economie al zo'n
50 jaar goed geholpen. Maar Groningen niet!

Steeds heftiger aardbevingen

Want wat men bij het leeghalen van die enorme gasbel in
die 50 jaar even was vergeten was het feit, dat die nu
lege gaten in de Groningse bodem na tientallen jaren tot
aardbevingen zouden gaan leiden. En dat gebeurt nu dan ook
heel veelvuldig met steeds heftiger aardschokken.

Serieuze bevingen

Eerst werd er in Den Haag nog wat lacherig over gedaan,
maar dat lachen is hen inmiddels wel vergaan. De bevingen
worden steeds heftiger en deskundigen vrezen dat er
weleens spoedig een echte grote aardbeving zou kunnen gaan
ontstaan zoals in Los Angeles.

Actie

Vorige week kwamen de Groningers massaal in opstand en
pikten het niet langer meer. Zij eisen nu een vermindering
van het halen van aardgas uit de Groningse bodem en ook
eisen ze nu compensatie voor de waardevermindering van hun
woningen, en een goed veiligheidsplan om de gevolgen van
een grote aardbeving te kunnen overleven.

Een veiligheidsplan

Dit plan moet aangeven hoe men dient te handelen bij een
grote aardbeving in dat gebied, hoe men de dijken zal
kunnen beschermen tegen zware aardbevingen, kortom hoe men
Groningen kan helpen bij een echte grote ramp door een
aardbeving met wellicht veel slachtoffers en schade.

Onvermijdelijk

Volgens deskundigen lijkt een grote aardbeving in dat
gebied onvermijdelijk te gaan worden. De bevolking is dan
ook inmiddels hypernerveus geworden. Groningen maakt zich
nu op voor zware aardbevingen. Wie had dat ooit kunnen
denken in een land van dijken en polders dat er angst zou
gaan komen voor serieuze aardbevingen.

"Dankje Beatrix"

Het is nu zeker, dat op 1 februari aanstaande in Rotterdam
een speciale avond zal worden gehouden om Beatrix te
bedanken voor haar 33 jaar Koningschap.

Bedankt!

Hoe die feestavond er precies zal gaan uitzien is nu nog
niet bekend, maar wel is zeker dat de in ons land bekende
presentatrice en musicalster Chantal Janzen een danklied
voor de vorige Koningin zal gaan zingen omdat Beatrix haar
Koningschap gedurende 33 jaar zo uitstekend had verricht.

Live

Uiteraard zal die gehele Feestavond "live" uitgezonden
gaan worden op de Nederlandse televisie. In hoeverre het
ook in het buitenland te zien zal zijn is nu nog niet
bekend.

Toeristen

Nederland blijkt heel populair te zijn bij de buitenlandse
toeristen. In 2013 kwamen namelijk een record aantal aan
toeristen naar ons land. Het waren er ruim 12,7 miljoen en
dat waren er weer 4 procent méér dan in 2012.

Evenementen

Die toename was grotendeels te danken aan de vele
evenementen welke er in ons land plaats vonden, zoals de
heropening van het Rijksmuseum in Amsterdam. Door het
fraaie zomerweer in 2013 kwamen er ook extra veel
toeristen uit onze buurlanden naar ons land toe om er
vakantie te houden.

Opvallendste landen

Opvallend was ook dat vooral de Russen en de Chinezen
steeds meer Nederland als vakantieland ontdekken. Zo
kwamen er bijna 200.000 Russen naar ons land, een toename
van 20 procent. Ook kwamen er 18 procent meer Chinezen als
toerist naar Nederland en dat zijn er nu dus 225.000 in
2013.

Het Weer

De door de Weerman zo fanatiek aangekondigde Weersomslag
naar meer ijzig koude winters Weer kwam uiteindelijk
helemaal niet. In plaats dat het koude Weer naar West-
Europa kwam, ging het juist de andere kant van Europa op
en kwam het in het Noordoosten van Europa terecht.

Superzacht

In Nederland bleef het dan ook superzacht en de winter had
hier meer weg van een "koude herfst" dan van een echte
winter met schaatsgenoegens. Nee, de schaatsen kunnen nog
wel even in het vet blijven liggen en we hebben nog maar
één echte wintermaand voor de boeg.

Een jaar geleden

Heel anders was het Weer hier precies een jaar geleden.
Toen zaten we midden in een koudegolf en was het toen 26
graden kouder dan nu. In het Gelderse Herwijnen, in de
Betuwe, vroor het toen 18 graden en lag er overal een
verse sneeuwdek.

Iets kouder

Doordat de polaire lucht niet verder naar het Zuiden kan
doordringen wordt het alleen in het Noorden van ons land
iets kouder met hooguit een beetje nachtvorst. In het
Zuiden blijft het mild met temperaturen tot 8 graden boven
nul. Echte winterkou zit er dan ook voorlopig nog steeds
niet in.

De Scheveningse Pier

In Den Haag zit men behoorlijk in z'n maag met de eens zo
beroemde Scheveningse Pier. Zoals u weet is de Pier
inmiddels failliet verklaard en zijn alle winkels er op nu
verdwenen.

Afbreken

Er gaan in Den Haag nu stemmen op om de huidige Pier nu
maar zo snel mogelijk af te breken en dan te vervangen
door een houten wandelpier. Maar deze voorstellen lijken
meer ingegeven door de komende Gemeenteraadsverkiezingen
van 19 maart dan dat ze serieus zijn.

Grace Kelly (1929-1982)

Weinigen zullen haar vergeten zijn, filmster Grace Kelly.
Ze werd wereldberoemd toen ze in 1956 trouwde met prins
Reinier van Monaco. Helaas kwam de mooie prinses Gracia,
in 1982 bij een tragisch auto-ongeluk in de bergen bij
Monaco om het leven.

Paleis Het Loo

Het museum op Paleis het Loo besteed tijdens de
zomermaanden veel aandacht aan Prinses Gracia. Er wordt
daar dan een tentoonstelling gehouden van de kleding en de
juwelen van de prinses van Monaco.

De Franse President

De Franse President François Hollande bracht op maandag 20
januari 2014 een officieel bezoek aan ons land. Hij werd
hier door Koning Willem-Alexander en koningin Máxima op
het Haagse Paleis Noordeinde ontvangen.

Officieel bezoek

Voor de president van de Franse Republiek, François
Hollande, stond het bezoek vooral in het teken van de
verdere versterking van de banden tussen Nederland en
Frankrijk, met speciale aandacht voor de economische
betrekkingen.

Werkoverleg

Aan het einde van de ochtend werd president Hollande
begroet door onze Minister-president Mark Rutte voor een
werkoverleg op zijn Ministerie van Algemene Zaken. Hierbij
waren ook enkele Nederlandse en Franse ministers aanwezig.

Lunch

In de middag ontving de Koning president Hollande voor een
officiële lunch op Paleis Noordeinde, waar beiden ook een
toespraak hielden. Aan het einde van de middag vond in Het
Scheepvaartmuseum in Amsterdam een rondetafelgesprek
plaats met het Nederlandse en Franse bedrijfsleven.

Diner

Het flitsbezoek van de Franse President Hollande aan Den
Haag werd afgesloten met een Diner voor veel Franse en
Nederlandse CEO's en Minister-president Mark Rutte. Verder
werd er afgesproken dat Frankrijk en Nederland in Europa
nog nauwer gaan samenwerken.

Italië

Op donderdag 23 januari vertrekt het koningspaar voor een
kennismakingsbezoek naar Italië.

----------------------------------------------------
Jan
Nederland

De eerstvolgende Lugtpost verschijnt op of omstreeks
dinsdag 4 februari 2014

Voor al de vorige Nieuws-blogs kijk op deze website:

     http://www.Lugtpost.com

Veel Nederlandse groeten

Jan
Nederland
----------------------------------------------------
Voor  emigranten die zich willen aanmelden voor de gratis
"Lugtpost" Nieuwsbrieven, mail dan svp naar:

        JAN@LUGTPOST.COM
------------------------------------------------------------