NIEUWSBLOG
                 LUGTPOST

             VRIJDAG 2 Mei 2014

           Het Nieuws uit Nederland
 

Nederland vierde vandaag de eerste Koningsdag voor de nieuwe
Koning Willem-Alexander en zijn vrouw Koningin Máxima. Hij is nu
precies een jaar koning en kreeg van de Nederlandse bevolking, zo
bleek uit een onlangs gehouden publieksonderzoek, een ruime
voldoende in het eerste jaar van zijn Koningschap. Bedankt Koning
Willem Alexander en Koningin Máxima.

Druk jaartje

Het is verbluffend hoeveel de Koning en de Koningin in het eerste
jaar van het Koningschap hebben gedaan. Zij brachten een hele
reeks van "kennismakingsbezoeken" aan Staatshoofden in diverse
landen, waaronder een politiek moeilijk bezoek aan President
Putin van de Russische Federatie. De Koning deed het uitstekend.

Kennismakingsbezoeken

Ook brachten hij en zijn vrouw kennismakingsbezoeken aan alle
twaalf Nederlandse provincies en aan de nu zelfstandige overzeese
landsdelen van het "Koninkrijk der Nederlanden" in 2014. In hun
eerste jaar waren de Koning of de Koningin aanwezig bij een reeks
van plechtigheden, openingen en bezoeken. Ze zijn dan ook
"geslaagd met lof" in hun eerste jaar van het Koningschap.

De Koningsspelen

Op vrijdag 25 april 2014 werd op de Nederlandse scholen voor de
tweede keer de zogenaamde "Koningsspelen" gehouden. Dit jaar
deden daar zo'n 5400 basisscholen met meer dan 2 miljoen
leerlingen aan mee, en dat zijn er iets minder dan het vorig
jaar omdat nu op een aantal scholen de meivakanties al zijn
begonnen.

Ontbijt

Op al die scholen werd de sportdag begonnen met een gezond
ontbijt. De Koning opende persoonlijk in ENS de Koningsspelen en
sprak er uitvoerig met de kinderen die er aan zo'n ontbijt zaten.
Alle leerlingen op die scholen deden ook mee om het wereldrecord
dansen en zingen te breken op het liedje "doe de Kanga".

Koningin Máxima

Vorig jaar was Koningin Máxima er ook bij, maar dit keer hielp ze
mee op de basisschool in Wassenaar waar ook haar drie dochters op
zitten. Medewerking van de ouders wordt dan altijd zeker gewenst
door de scholen, ook van hen die in Wassenaar wonen.

Koningin Máxima

Ze nam haar taak als vrijwilligster op de Bloemcampschool in
Wassenaar heel serieus en moedigde ook haar 3 dochters, dus
Amalia, Alexia en Ariane, tijdens de Sportdag fanatiek aan,
tijdens een sponsorloop om geld in te zamelen ter bestrijding van
een ernstige botziekte.

Opening

De koning opende vrijdagochtend 25 april 2014 in ENS in de
Noordoostpolder, de Koningsspelen met een ferm fluitsignaal. Dit
landelijke sportevenement werd vorig jaar voor het eerst
georganiseerd ter ere van de inhuldiging van Willem-Alexander.
Dit jaar was koning Willem-Alexander te gast bij drie
basisscholen in ENS: de Horizon, het Lichtschip en de Regenboog.

Goed Weer

Ze troffen het toch maar met het Weer in Nederland, die
scholieren die een Koningsdag Sportdag hadden. Het was warm en de
temperaturen zouden tot 25 graden gaan oplopen. Een Zomerse dag
dus en heerlijk om buiten aan het sporten te gaan. Wat wil je als
Hollandse scholier nog meer! Heerlijk toch!

Koningsdag

Zoals u weet zou koningsdag 2014 nog één keer gevierd worden
zoals we die altijd op Koninginnedag in alle voorgaande jaren
deden sinds Beatrix onze Koningin werd, dus met veel vrijmaakten,
veel muziek en met vooral heel veel gezelligheid. Koningsdag was
dit jaar op een zaterdag en dus was iedereen al vrij al was het
maar omdat velen nu op meivakantie zijn gegaan.

Veel publiek

In de grote steden was het ook in de Koningsnacht, dus de nacht
voorafgaande aan die eerste Koningsdag, traditioneel heel
gezellig en veelal ook tot diep in de nacht gezellig druk.
Massaal trekt de bevolking dan namelijk naar de binnensteden.

Druk

Het was er soms zó druk dat ze "gesloten" moesten worden
verklaard voor een verder deelname door het publiek, anders werd
het te gevaarlijk druk in de nauwe straatjes van de Hollandse
binnensteden.

Beeldverslag

Ondertussen keek men in heel Nederland en op veel plaatsen in de
hele wereld, dankzij de satelliet, naar dezelfde beelden en zag
men, hoe de Koning en zijn Familieleden, in de Noord-Hollandse
plaatsen De Rijp en Amstelveen, aan de viering van deze eerste
Koningsdag was begonnen.

De Rijp

Om 10.00 uur begon het allemaal met de Koningsdag viering door de
Koninklijke Familie onder leiding van uiteraard Koning Willem
Alexander en Koningin Máxima zelf, maar ook met Prinses Beatrix
en Prinses Margriet en Mr. Pieter van Vollenhoven en hun 4 zonen en hun echtgenotes waren er bij.

Amstelveen

Na een uur gezellig doorgebracht te hebben in De Rijp stapten het
gezelschap zo rond 11.00 uur weer in de gereedstaande bussen om
na dat uitermate gezellige bezoek aan De Rijp, naar de 40 km
verderop gelegen plaats Amstelveen te vertrekken. Even een uurtje
pauze dus, ook voor ons!

De Oranje-Tompouces

Bij veel mensen thuis en in veel Zorgcentra, stonden op die
zaterdagmorgen van de 26e april 2014, de eerste echte Koningsdag
dus, de koffie al enige tijd lekker te pruttelen en te geuren en
werden er overal, traditiegetrouw, Oranje-Tompouces bij de koffie
geserveerd. Hoe Hollandser wil je het nog hebben!

De grote verrassing

De grote verrassing was echter dat bij de aankomst van de blauwe
bus de drie Prinsesjes er bij waren. Ze stapten lachend uit de
bus en hun trotse vader en moeder waren zeer gelukkig dat het
gezin nu compleet in Amstelveen deel konden namen aan het bezoek
aan Amstelveen. Nederland was aangenaam verrast.

Afspraak

Later bleek dat er met Willem-Alexander en Máxima een afspraak
was gemaakt dat de 3 prinsesjes in Amstelveen een deel van de
route mee mochten lopen. Ze wilden dat geheim houden zodat ze
eventueel tot op het laatste moment nog zouden kunnen beslissen
of ze met hun beslissing door zouden kunnen gaan.

Leuk

De komst van de drie prinsesjes zorgden voor een nog leukere
sfeer bij het bezoek aan Amstelveen en je kon duidelijk merken
dat zowel Máxima als Willem-Alexander er ook heel erg blij mee
waren. Later kwamen de prinsesjes ook nog even terug om op het
afscheidspodium te komen staan.

Succes

Eigenlijk zei de Koning het zelf al in zijn afscheidspraatje op
dat podium in Amstelveen, namelijk "waarom zouden we eigenlijk
iets veranderen wat zo'n enorm succes is"? Inderdaad! In
Amstelveen werd de uitzending van deze eerste Koningsdag in De
Rijp en Amstelveen besloten met het massaal meezingen van het
Wilhelmus door de lokale bevolking.

Geweldig!

In miljoenen Nederlandse huiskamers was op Koningsdag met enorm
veel plezier genoten van wat een typisch Nederlandse "Oranjedag"
mag worden genoemd, een dag vol met plezier voor iedereen in
Nederland. Het schitterende Weer onderstreepte het allemaal nog
maar eens. Bedankt, het was een fantastische dag. Wat ons
betreft, gewoon Koningsdag zo laten en niets aan veranderen.

Het Weer

Op vrijdag 25 april was het hier Zomers warm met temperaturen van
rond de 25 graden. Maar strandweer kon het niet worden omdat in
de lucht uit het Oosten soms ook enige lokale buien meedreven,
met wat onweer, soms zelfs gepaard gaande met hagelstenen van
zo'n twee centimeters groot.

Het Weer op Koningsdag

Op 26 april, koningsdag zelf dus, was het overal goed weer,
hoewel een enkele regenbuitje soms hier en daar niet uitgesloten
werd. Over het algemeen mochten we niet klagen en was het
Oranjezonnetje toch vaak aanwezig. Voor de Koninklijke Familie
was het prima Weer om rond te toeren in De Rijp en in Amstelveen.

Dachau Herdenking

Ieder jaar herdenken de Nederlandse oud-gevangenen van het
concentratiekamp Dachau de bevrijding van het kamp door
Amerikaanse eenheden op 29 april 1945. Dit jaar was de 69ste
herdenking, die plaats vond op zaterdag 19 april 2014 om 12.00
uur, zoals altijd bij het Nationaal Dachau monument in het
Amsterdamse Bos.

Vrijheid

Verder hoopt men dat de jongere generatie Nederlanders beseffen,
dat vrijheid niet gewoon is in een land, dus dat wordt op scholen
nog steeds goed verteld, voor je vrijheid moet je soms vechten,
zoals dat toen ook gebeurde.

Otters maken een comeback in de Randstad

Natuurmonumenten is zeer blij, want in de Nieuwkoopse
Plassengebied blijken niet één maar zelfs twee otters te leven,
sterker nog, het zouden wel eens een mannetje en een vrouwtje
kunnen zijn. De kans is dan ook groot dat de otter na 30 jaar
weer terug zou kunnen zijn in het gebied van de de Randstad.

Nestje

Het is bekend dat een vrouwtjes Otter voor drie nestjes in twee
jaar kan zorgen en wellicht is ze nu al met een nestje bezig. Als
dat zo is, dan kan ze in de komende jaren voor een gezonde otter
populatie gaan zorgen.

Koninklijke Landmacht

Onze landmacht bestaat op dit moment 200 jaar. Dit wordt onder
meer gevierd met een bezoek van die landmacht aan 300 scholen in
ons land en wel op de basisscholen in groep 7 en 8, de laatste
klassen dus op een huidige basisschool.

Vredesacties

Zoals u weet is de dienstplicht al vele jaren geleden verdwenen
en bestaat het Nederlandse Leger nu uitsluitend nog uit
vrijwilligers. Nederland is in de afgelopen jaren betrokken
geweest bij een groot aantal vredesacties in de wereld op verzoek
van de NATO of de Verenigde Naties.

Mali

Ook op dit moment vertrekken er weer Nederlandse soldaten naar
een conflictgebied, dit keer naar het West Afrikaanse land Mali
en zien we op de Luchthaven van Eindhoven weer militairen
afscheid nemen van hun vrouw en kinderen voor een lange tijd. Ook
daarover wordt met de kinderen op de scholen gesproken.

Portretten

Deze week werd bekend gemaakt wie de drie winnaars waren van de
ingediende portretten van Koning Willem-Alexander. Het bleken
allemaal vrouwen te zijn die het nieuw Staatsieportret hadden
ingediend, namelijk Iris van Dongen, Rineke Dijkstra en Femmy
Otten.

Rijksvoorlichtingsdienst, de RVD

De RVD had de opdracht tot het maken van een Staatsieportret
gegeven. Alleen als de opdrachtgever de RVD is, spreekt men
officieel van een Staatsieportret. Ze worden dan gebruikt om
opgehangen te worden in Rechtbanken, en andere openbare gebouwen.
Ze worden tot 28 september in Paleis het Loo tentoongesteld.
------------------------------------------------------
De eerstvolgende Lugtpost verschijnt op of omstreeks
vrijdag 16 mei 2014
-----------------------------------------------------
Voor al de vorige Nieuws-blogs kijkt U op deze website:

Met veel Hollandse groeten

Jan
Nederland

------------------------------------------------------
Voor  emigranten die zich gratis willen abonneren op de "Lugtpost" Newsblogs,
mail dan svp naar:

     JAN@LUGTPOST.COM
------------------------------------------------------------