NIEUWSBLOG
             "LUGTPOST"

               25 juli 2014

           Het Nieuws uit Nederland

Wat in Nederland de meest ontspannen tijd van het jaar zou hebben
moeten zijn, namelijk de zomervakanties, is op donderdag 17 juli
2014 op een verschrikkelijke wijze verstoord door het uit de lucht
schieten van een passagiersvliegtuig met tenminste 193 Nederlandse
passagiers aan boord. Allen kwamen om op deze inktzwarte dag. In
totaal kwamen er 298 passagiers om uit de hele wereld.

Irritatie

Wat de familie, de vrienden en de kennissen van deze slachtoffers
vooral zo mateloos heeft geïrriteerd is het volslagen ontbreken van
enige respect voor de getroffenen en hun familie, door niemand op de
rampplaats toe te laten, maar wel vreemden en dat zijn mogelijk dan
ook nog de daders die het vliegtuig uit de lucht hadden geschoten.

In de gloeiende hitte

Op de plaats waar het neergeschoten passagiersvliegtuig terecht was
gekomen bleven de lichamen er dagenlang in de gloeiende hitte
liggen. Inmiddels zijn ze, zij het pas dagen later, in koelwagens
van een trein geplaatst en naar Donetsk gereden.

Charkow

De bedoeling is dat de koelwagens er mogen doorrijden naar Charkow
en dat de lichamen daarna met een Hercules transportvliegtuig naar
Nederland worden gevlogen voor identificatie. Eindelijk weer thuis
bij hun familie! De treinwagons zijn inmiddels inderdaad in Charkow
aangekomen.

Gesol

Onvoorstelbaar wat een gesol met de lichamen van de getroffen
passagiers en vooral verschrikkelijk ook voor de nabestaanden die
dit moeten meemaken. Zij lieten dan ook aan iedereen weten “extreem
woedend” te zijn over deze gebeurtenissen en vooral ook op de
uitvoerders van deze “terroristische daad” en hun bazen.

Nederland

In Nederland is massaal woedend gereageerd op het uit de lucht
schieten van het passagiersvliegtuig. Op Schiphol, de vertrekplaats
van het vliegtuig, is er de mogelijkheid gecreëerd om met bloemen of
anderszins, van haar of zijn gevoelens blijk te kunnen geven. Velen
maakten daarvan al gebruik. Ook op het Internet werd er massaal
getekend in de Condoleanceregisters.

“Dag van Nationale Rouw”

Later werd er in de Tweede Kamer over de mogelijkheid gesproken om
een “Dag Van Nationale Rouw” vast te stellen. Maar het
allerbelangrijkste op dit moment is, om er voor te zorgen dat de
lichamen weer terug naar Nederland kunnen keren, naar hun familie
waardoor ze alsnog respectvol begraven kunnen gaan worden.

Nabestaandenbijeenkomst

Na die strikt besloten bijeenkomst in Nieuwegein zei de Koning in
een korte verklaring, het volgende:

“Vanmiddag kwam een grote groep nabestaanden bij elkaar van de
slachtoffers van de vliegramp in het oosten van Oekraïne. Mijn vrouw
en ik waren daarbij. Wij zijn diep geraakt door de schrijnende,
persoonlijke verhalen van mensen die dierbaren hebben verloren.

Mensen wier leven in scherven ligt. Hun verdriet, hun onmacht en hun
wanhoop snijden ons door de ziel. Veel mensen zeiden ons: "Wij
willen tenminste waardig afscheid kunnen nemen van onze dierbaren."

We begrijpen hun frustratie en hun gekwetstheid. En we delen hun
innige wens dat er klaarheid komt over de oorzaak van deze ramp.

We weten dat hun verlies niet meer goed te maken is. Het verdriet is
immens. Het enige dat wij vandaag konden doen, is bij hen zijn en
luisteren naar hun verhaal.

De afgelopen dagen zijn overal in het land mensen bij elkaar
gekomen. Ook in de komende tijd zal dat gebeuren. In bedrijven, op
scholen en bij sportverenigingen en in huiskamers overal in
Nederland. Mensen laten elkaar niet los.

Dat is vooral van belang in deze dagen, nu ons land zo op de proef
wordt gesteld en zoveel landgenoten overweldigd zijn door verdriet.
Dat wij elkaar vasthouden. Dat wij elkaar steunen en opvangen waar
mogelijk. En dat we ons hart openstellen voor iedereen die zijn of
haar verhaal wil delen. Nu, maar ook in de maanden en jaren die
volgen.

Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor al die mensen die zich
bekommeren om de getroffenen, families, vrienden, buren, collega's,
en clubgenoten. U bent zo nodig nu!

Ik wil ook mijn waardering uiten voor de honderden professionals die
ondersteunen bij de vele droevige en moeilijke taken die moeten
worden verricht.

Mijn vrouw en ik leven mee met alle getroffenen die in rouw zijn
gedompeld. In gedachten zijn we bij hen. Dat geldt evenzeer voor
mijn moeder en de overige leden van mijn familie die zich in deze
donkere dagen extra nauw met het land verbonden voelen.

Deze vreselijke ramp heeft een diepe wond geslagen in onze
samenleving. Het litteken zal zichtbaar en voelbaar blijven. Tot in
lengte van jaren.

In diepste nood komt het aan op innerlijke kracht, compassie en
onderlinge verbondenheid. Het zijn die eigenschappen waar ons land
op cruciale momenten over blijkt te beschikken.

In het Engels was zijn toespraak als volgt:

“Brief statement by His Majesty the King after the gathering of next
of kin of the air disaster victims on Monday, 21 July 2014,

Nieuwegein, 21 juli 2014

“Today a large gathering took place of families of the victims of
the air disaster in eastern Ukraine. My wife and I were among those
present. We were deeply touched by the moving, personal accounts of
those who have lost loved ones.

People whose lives are in ruins. Their sorrow, their feeling of
powerlessness and their despair are heartrending. Many people said
to us, 'We at least want to take dignified leave of our loved ones'.

We understand their frustration and their pain. And we share their
heartfelt wish for clarity on the cause of this disaster.

We know that their loss can never be made good. Their grief is
immense. The only thing we could do today was to be with them, and
listen to what they had to say.

In the last few days, people have gathered together all over the
Netherlands, and they will go on doing so. In offices, schools,
sports clubs and living rooms across the country. People are there
for one another.

And that is especially important now, at a time of great trial for
our country, when so many people are overwhelmed by grief. It is
important that we hold onto one another, that we support each other
and do what we can to help.

And that we open our hearts to anyone who wants to share their
story. Not only now, but also in the months and years to come.

I would like to express my appreciation for all the people who are
rallying around those affected by the disaster. Relatives, friends,
neighbours and colleagues: you are all very much needed now.

I would also like to say how much I value the work being done by the
hundreds of professionals involved in carrying out the many sad and
difficult tasks that need to be done.

My wife and I sympathise deeply with all those who have been
bereaved. We are with them in our thoughts. These sentiments are
shared by my mother and by the other members of my family, who feel
a particularly close bond with our country in these dark days.

Aldus de Engelse verklaring van de woorden van de koning na afloop
van de zeer emotionele en besloten bijeenkomst van de nabestaanden
in Nieuwegein.
--------------------------------------------------------------------

Weer thuis?

Ondertussen zijn de twee treinen, met de gekoelde treinwagons met de
lichamen vanaf de rampplaats, in Donetsk aangekomen en konden ze
uiteindelijk doorrijden naar Charkov. Daar zullen de Lichamen dan
per vliegtuig kunnen worden teruggevlogen naar Nederland. Hopelijk
komen voor de nabestaanden hun geliefden dan toch eindelijk spoedig
thuis.

Nog wat overig nieuws:

Het Weer

Nederland werd de afgelopen week getroffen door een Hittegolf. Door
een Zuidoostelijke wind werd zeer warme lucht vanuit Zuid-Europa
naar ons land toe getransporteerd. Het gevolg was dat die hete lucht
van het Oosten naar het Westen over ons land trok en daarbij nog
eens  extra kon gaan opwarmen.

Het Westen

De hoogste temperaturen waren dit keer dan ook niet in het Oosten
van ons land te vinden, maar juist in het anders veel koelere Westen
van ons land, zoals bij Hoek van Holland. Daar werd het 36 graden.
Ook bij het KNMI in Den Bilt werd een officiële landelijke Hittegolf
vastgesteld.

De gevolgen

Voor Nederlanders zijn dit dramatisch hoge temperaturen omdat ons
Maatschappelijk leven hier niet op ingesteld is. Ja, de auto’s zijn
ook in ons land inmiddels allemaal wel keurig voorzien van een goed
werkende Airco, maar het is en blijft thuis bij vrijwel iedereen
maar behelpen.

Te warm

Probeer maar eens te slapen als het in je eigen slaapkamer al dagen,
en vooral nachten lang meer dan 30 graden is! Ook in de woonkamer is
het veelal veel puffen en vooral veel koude dranken zien te drinken.
Maar helaas ontbreekt er bij vrijwel iedereen thuis de knop om een
Airco mee aan te kunnen zetten. Meestal duurt zo’n hittegolf hier
gelukkig niet zo lang, dus vinden we een Airco thuis daarom te duur.

Zware tropische buien

Maar zoals zo vaak in Nederland, kregen we na de hittegolf een
aantal zware tropische buien voor onze kiezen, maar daarna toch ook
nog een aantal fraaie zomerse dagen, weliswaar nog steeds heet, maar
niet meer tropisch.

Koning beëdigt nieuwe ambassadeurs.

Op dinsdag 15 juli 2014 heeft Koning Willem-Alexander onder meer de
zoon van Prinses Irene, prins Jaime de Bourbon de Parme, als nieuwe
Ambassadeur beëdigd. Hij was namelijk onlangs benoemd tot ambassadeur
van Nederland in Vaticaanstad. Hij heeft al een ruime ervaring als
diplomaat.

Spitskrant

Nederland heeft nu nog maar twee gratis kranten voor de reizigers in
het Openbaar Vervoer, namelijk Spits, een uitgave van de telegraaf en
de Metro. Toen de telegraaf in 2012 ook de Metro kocht bleek de slag om
de krantenlezers snel te gaan verdwijnen.

Spits verdwijnt

Inmiddels heeft de Telegraaf bekend gemaakt dat de twee overgebleven
gratis kranten zullen worden samengevoegd. Men hoopt daarmee meer
adverteerders te kunnen gaan krijgen. Alle voorgaande gratis kranten
waren al eerder van de krantenmarkt verdwenen. Nu rest er dus nog maar
één gratis krant voor de reizigers in het Openbaar Vervoer in
Nederland.
 
De Telegraaf wordt een Tabloid

Overigens gaat de grootste krant in Nederland, De Telegraaf, dit jaar
zelf ook over op het tabloidformaat. Men denkt bij de Telegraaf dat er
dan een einde zal komen aan de steeds verder inzakkende krantenverkoop
van de Telegraaf in Nederland. Maar of dat ook werkelijk zo zal zijn
wordt door velen betwijfeld.

De Tilbugse Kermis

De gebeurtenssen ronom het neerschieten van een vliegtuig heeft zowel
de gebeurtenissen rondom de Nijmeegse Vierdaagse als de start van de
Tilburgse Kermis sterk beinvloed. Zo kwamen er naar Tilburg veel minder
deelnemers aan deze grootste Kermis van de Benelux.

De Nijmeegse Vierdaagse

Hier werden veel festifiteiten afgelast of sterk versoberd tijdens de
aankomst van de wandelaars op vrijdag 18 juli 2014.  Het was bovendien
nog extreem warm omdat er tropische temperaturen waren aangekondigd
door de Weerman.

------------------------------------------------------
De eerstvolgende Lugtpost verschijnt op of omstreeks
8 augustus 2014
-----------------------------------------------------
Jan
Nederland

------------------------------------------------------

Voor  emigranten die zich gratis willen abonneren op deze
"Lugtpost Newsblogs in hun Mailbox", mail dan svp naar:

     JAN@LUGTPOST.COM
-------------------------------------------------