NEWSBLOG
    "LUGTPOST"

   29 december 2015

Het Nieuws uit Nederland

Nederland is in een bijna Lenteachtige sfeer de Kerstdagen
doorgekomen. Met temperaturen die hier en daar opliepen tot
wel 15 graden Celsius beleefde ons land een recordwarme
Kerst, het was nog nooit zó “warm” tijdens de kerstdagen in
ons land.

Kerstvakantie

Ook de koninklijke Familie is momenteel op vakantie. Men
denkt dat men mogelijk weer naar Argentinië is vertrokken
naar de Ouders van Koningin Máxima. Maar zoals u weer
worden daar nooit mededelingen over gedaan.

Vuurwerk

Op dinsdag 29 december 2015 gingen de speciale winkels weer
open waarin de legale verkoop van het consumentenvuurwerk
was toegestaan. Verkopen mocht dus vanaf dinsdag
29 december, maar het afsteken van dat vuurwerk mag
uitsluitend op 31 december 2015 tussen 18.00 uur in de
avond en 01.00 uur in die Nieuwjaarsnacht.

Vuurwerkvrije zones

Bovendien zijn er in veel steden en dorpen in ons land
zogenaamde “vuurwerkvrije” zones ingesteld, waar helemaal
geen vuurwerk mag worden afgestoken, bijvoorbeeld bij
ziekenhuizen of dicht bij Bejaarden tehuizen. Elke
Gemeenteraad mag dat zelf lokaal bepalen.

Koopgekte

Een aantal jaren geleden was het wettelijk verboden om
tijdens de beide Kerstdagen levensmiddelenzaken open te
hebben. Maar sinds een aantal jaren mag dat nu wel en een
groot aantal Supermarkten maken daar nu gebruik van en het
bleef enorm druk in de Supermarkten, ook op de beide
Kerstdagen.

Druk

Maar voor de meesten van ons was het dan ook zaak om te
proberen de verse levensmiddelen voor die drie vrije dagen
op tijd te kunnen binnen halen. Het was dan ook bizar druk
in alle zaken in de binnensteden in ons land.

Kersttoespraak

Zoals elk jaar en zoals de eerdere koninginnen dat ook al
eerder hadden gedaan, hield de Koning zijn kersttoespraak
op Eerst kerstdag om 13.00 uur, het tijdstip waarop
iedereen in Nederland normaliter aan zijn Kerstdiner zit en
ze vol aandacht kunnen luisteren naar de Kerstboodschap van
de Koning.

Radio

Vroeger werden de Kersttoespraken altijd alleen maar via de
radio uitgezonden, maar al enige jaren gebeurt dit ook via
de televisie én uiteraard op alle Nederlandse Publieke en
Commerciële zenders. En er wordt nog goed naar geluisterd
ook, want dit jaar keken en luisterden ruim 1,6 miljoen
Nederlanders naar de Kerstboodschap van onze Koning.

Klare taal in de kerstboodschap van de Koning

Het was al weer de derde kersttoespraak van koning Willem-
Alexander. Terwijl de vroegere koningin Beatrix zich
aanvankelijk nog in abstracte termen uitliet over de
huidige wereld, drukte hij zich uit in klare taal. De taal
van de huidige Nederlanders

   De Kersttoespraak

Hieronder volgt de Complete tekst van de kersttoespraak
2015 van koning Willem-Alexander. Hij mag de tekst er van
weliswaar zelf schrijven, maar de tekst moet wel worden
goedgekeurd door Premier Mark Rutte, want hij is, politiek
gezien, ook de baas van de Koning in ons Parlementaire
Democratie.

De derde alweer!

Koning Willem-Alexander heeft zijn traditionele kerst
boodschap uitgesproken op de Eerste Kerstdag om 13.00 uur.
Het was al weer zijn derde Kersttoespraak. Voor de tweede
keer sprak hij zijn toespraak echter ook staande uit. Zo
doet hij dat het liefst.

Vluchtelingen

Hieronder is de volledige tekst van zijn Kerstboodschap te
lezen Koning Willen-Aleander gebruikte het woord
“vluchteling” liever niet, maar iedereen wist precies
wanneer hij het over hen had. Er zijn tot nu toe zo’n
50.000 extra “vluchtelingen” ons land binnengekomen,
waarvan de meesten economische vluchtelingen zijn.

De Koning zei:

Kerstmis geeft ons een moment van bezinning. Door even
afstand te nemen van de dagelijkse stroom aan
gebeurtenissen, kan duidelijker worden waar we zelf in
geloven en waar we zelf voor staan.

Daaraan is ook behoefte, nu Europa wordt geconfronteerd met
een van de grootste uitdagingen van de afgelopen decennia.
De aanslagen in Parijs liggen nog vers in ons geheugen.

In de regio’s om ons heen zijn grote groepen mensen door
terreur en geweld op drift geraakt. Zij zoeken ook in
Nederland een veilig heenkomen en een kans op een beter
leven.

Veel mensen in Nederland maken zich zorgen over de toekomst
en vragen zich af hoe we onze eigen manier van leven kunnen
beschermen in een wereld waarvoor we ons niet kunnen
afsluiten.

Wat ons na aan het hart ligt, is onze vrijheid en de
mogelijkheid onze eigen keuzes te maken. Voor die vrijheid
is zo hard gevochten en zijn zoveel offers gebracht!

In mei dit jaar waren mijn vrouw en ik in Canada. Daar
spraken we met een groep Canadese veteranen. Een van hen
was de 90-jarige Bud Hannam. In 1945 vocht hij mee in de
strijd om de Bevrijding van Apeldoorn.

Hij vertelde hoe hij daarop terugkeek en zijn woorden
maakten veel indruk op me. Hij zei: “Het heeft me mijn
jeugd gekost. Maar achteraf heb ik het gevoel dat het ’t
waard is geweest. Om de vrijheid te zien… en de blijdschap
van de mensen die waren bevrijd.”

Vrijheid is zó wezenlijk voor Nederland, vanaf het prille
begin. Op Koningsdag dit jaar waren wij in het Hof van
Nederland in Dordrecht, waar in 1572 de eerste Vrije
Statenvergadering plaats vond.

Daar ondertekenden we, samen met andere Nederlanders, deze
tekst: “Hier werd de basis gelegd voor een onafhankelijk
land. Waar je vrij bent om te denken wat je denkt, te
geloven wat je gelooft en te zijn wie je bent.”

Wat hebben wij gedaan met de vrijheid die door de eeuwen
heen zo hard is bevochten? Heel veel goeds! We hebben een
democratische rechtsstaat opgebouwd die in veel opzichten
tot de sterkste ter wereld behoort. Met een hoog niveau van
welvaart en voorzieningen. En met miljoenen burgers die
zich belangeloos inzetten voor anderen. Ik heb het
afgelopen jaar weer velen van hen ontmoet en gesproken.
Fantastisch wat U doet!

Er is in ons land nog veel belangrijk werk te doen om
iedereen erbij te betrekken. Sommigen voelen zich in de
steek gelaten en onvoldoende gehoord. Maar ons land – onze
plek in de wereld – is ons dierbaar. Nederland is een land
om je thuis te voelen.

Toch maakt dit ons niet onkwetsbaar voor zorgen en
ongerustheid. Over gebeurtenissen die ons overvallen en
waarmee we geen raad weten. Over verworvenheden die niet
vanzelfsprekend zijn.

Natuurlijk willen we beschermen wat ons dierbaar is. We
hoeven onze angst niet weg te stoppen of te ontkennen. Maar
we moeten hem ook niet de teugels van ons leven in handen
geven en onze samenleving erdoor laten beheersen. Kalmte en
onderling vertrouwen zijn vrienden van de vrijheid. “Weest
niet bevreesd”, zei de engel in de Kerstnacht tegen de
herders in het veld.

Bij grote uitdagingen komt het erop aan te laten zien waar
we samen voor staan: onze democratie en onze rechtsstaat.
Essentieel daarin is dat mensen in hun waarde gelaten
worden en in vrede van elkaar kunnen blijven verschillen.
Vrede is niet voor gemakzuchtigen.

Het vereist moed naar elkaar te luisteren en eigen
opvattingen kritisch tegen het licht te houden. Deze moed
wordt van ons allemaal gevraagd, nu we samen een weg moeten
vinden in een turbulente tijd. Het komt er nu op aan samen
te laten zien wat we als vrijgevochten land werkelijk waard
zijn.

In tijden als deze wordt opnieuw helder hoeveel we delen
met de landen om ons heen. Geloof in de vrijheid. Respect
voor het leven van ieder mens en voor ieders recht om eigen
keuzes te maken. Solidariteit met hen die onze hulp echt
nodig hebben. Zorg voor de toekomst van onze aarde, zoals
deze maand bleek in Parijs, waar de Europese landen
eensgezind optrokken.

Deze waarden zijn de hartenklop van onze samenleving. Ze
zijn wezenlijk voor ons als vrije mensen en geven ons
steeds weer de kracht om door te gaan.

Onze gezamenlijke kracht reikt verder en verbindt sterker
dan we soms zelf denken. We kruipen niet in onze schulp.
Integendeel. Wat past, is trots op onze vrije en open
manier van leven. Op onze overtuiging dat iedereen in ons
Koninkrijk op voet van gelijkwaardigheid mee moet kunnen
doen. En op onze rechtsstaat die beschermt wat weerloos is
en voorkomt dat alleen de hardste stemmen worden gehoord.

De complexe wereld waarin wij leven stelt ons niet voor
moeilijker uitdagingen dan waarmee generaties vóór ons te
kampen hadden. Wie luistert naar veteranen en vervolgden en
naar de volhouders die ons land na de oorlog met schaarse
middelen weer hebben opgebouwd, beseft dat.

Volgens de apostel Paulus is vrijheid een roeping. Ik heb
groot vertrouwen in het vermogen van ons land om – ook nu –
aan die roeping te beantwoorden en een gemeenschap van
vrije mensen te blijven.

Ik wens U allen – waar U zich ook bevindt en hoe Uw
persoonlijke omstandigheden ook zijn – een gezegend
Kerstfeest.

---------------------------------------------------------
Dit was de Complete tekst van de kersttoespraak 2015 van
koning Willem-Alexander
-----------------------------------------------------
Het Weer.

Veranderingen in het Weer?.

Maar hoe Lenteachtig het weer hier ook was, er komt kouder Weer
naar ons land toe, zij het pas ná Oud en Nieuw. Tot die tijd
blijft het nog veel te “warm” in ons land. Het zou wel eens het
warmste jaar allertijden kunnen gaan worden. Toch verwacht de
Weerman mogelijk lichte sneeuw in Zuid Limburg, zij het pas in
het nieuwe jaar.

V&D nu bijna failliet

Hoewel de financiële problemen bij V&D al eerder in 2015 waren
begonnen leek V&D hun zaak toen nog te kunnen redden, lijkt er
op dit moment geen houden meer aan te zijn. Verwacht wordt dat
binnen 2 maanden het doek over V&D definitief zal gaan vallen.

Lange lijdensweg

Zoals zo vaak werd het V&D bedrijf gerund door een eigen
beleggingsinstituut van en voor de familie Dreesmann. Zij
wilden uit het familiebedrijf nog meer winsten halen en toen
ging het fout. Men maakte een paar enorme fouten en voelden
absoluut niet meer aan waarom het publiek eigenlijk naar V&D
kwam. Toen men er achter kwam was het al te laat.

Warenhuizen

De familie Dreesmann had ooit van de Warenhuizen van Vroom &
Dreesmann een schitterend familiebedrijf gemaakt, dat
ijzersterk was. Alle gebouwen van hun Warenhuizen waren hun
eigendom.

Beleggingsinstituut

Op een zeker moment ging het fout met V&D en werden alle V&D
gebouwen voor veel geld verkocht aan een Investeringsbedrijf en
werden die gebouwen, waarin dus die Warenhuizen zaten, door V&D
weer terug gehuurd. Het zou het begin van het einde inluiden.
Dit jaar kon men de huur niet eens meer betalen.

Tijdgeest

V&D ging niet met zijn tijd mee en veel mensen kwamen nooit
meer bij V&D, vonden het ouderwets, maar kochten hun spullen
echter op het Internet. Ook in de verkoop van hun kleding
vergaten ze aan te voelen wat het publiek wilde.

Verliezen

Het onvermijdelijke kwam dan ook, toen ze hun huren niet meer
konden betalen en V&D begon dan ook steeds meer verliezen te
lijden. Over maximaal twee maanden lijkt nu het einde van V&D
er aan te komen. Helaas! Het oer-Hollandse spreekwoord luidt
nog steeds: ”wie het onderste uit de kan wil, krijgt de deksel
op zijn neus” en dat is bij V&D gebeurd!

De eerstvolgende Lugtpostblog verschijnt op 19 Januari 2016.
 

Bent u een Nederlandse emigrant waar
ook ter wereld en wilt u deze en de
volgende Lugtpost Newsblogs voortaan
altijd direct en eerder gratis in uw
eigen mailbox ontvangen? Stuur dan
een mailtje naar het onderstaande
mailadres:

        jan@lugtpost.com